transparent
LOGO
trans
apek Vladimr - Devo-Kovo
Verdek 88 544 01 Dvr Krlov nad Labem
IO: 145 58 530 DI: CZ5409142024
Telefon: 499 620 100  Telefon / fax: 499 620 100 Mobil: 777 250 981
E-mail: info@capek-drevokovo.cz  Web site: www.capek-drevokovo.cz


VYPNOUT MINIATURY
KXY 4S - slo: 2847 Detail >>> 
slo: 2847 Typ: KXY 4S
Vrobce: Güilliet DETAIL
Zkladn daje: hoblovací 4 vřetena Cena: 139.000 Kč bez DPH


Dne: 20.6.2018 7:57:49 : Strnka byla vytitna z webu capek-drevokovo.cz a je platn k uvedenmu datumu. Aktuln na webu.