HLEDEJ
 


úvod
243 položek

 
Mapa stránek

Briketovací lis BrikStar CSD výrobce: Briklis
foto
Briketovací lis CSD

 Lisy BrikStar CSD s unikátní obdélníkovou násypkou se dvěma frézami byly vyvinuty pro instalaci pod kompaktní odsávací zařízení Vacumobil pro velmi lehký, hrubý nebo prašný materiál.


 
 


foto1  foto2  foto3 
Průměr briket
65
mm
Výkon ±10% CSD-3 / CSD-4
20 - 40 / 40 - 60
kg/hod
Příkon CSD-3 / CSD-4
4,9 / 5,9
kW
Hmotnost lisu s násypkou 0,7 m3
660 - 710
kg
Typ násypky
15
 
Povolená vlhkost vstupního materiálu
8 - 15
hm%
Měrná hmotnost brikety
900 - 1100
kg/m3
Maximální provozní tlak
18
MPa
Maximální provozní teplota oleje
60
°C
Pracovní prostředí stroje
+5 až +35
°C
Napájecí napětí
400
V
Ovládací napětí
24
V
Krytí elektrických prvků
IP54
 
Hlučnost zařízení
77
dB
Doba provozu lisu
1 směna - omezeno teplotou oleje
 
Objem násypky
0,6
m3

Tichý chod lisů

V dnešní době je pro některé zákazníky důležité příjemné hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Je dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku zvyšuje únavu zaměstnanců a tak může být i nepřímou příčinou nekvalitní výroby i pracovních úrazů.

V dílnách, které mají více dřevoobráběcích strojů, bývají přípustné limity hluku 85 dB překročeny. Proto nyní jako nové volitelné příslušenství nabízíme lisy s tichým chodem. Rozdíl v hlučnosti lisu je výrazný. U typu BrikStar se hlučnost pohybuje okolo 80 dB. Lis s tichým chodem má hlučnost pouze 72 dB.

Název předpisu:   Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Číslo předpisu:   272/2011 Sb.
Částka:   č. 97/2011 Sb.
Účinnost:   1. listopad 2011
Více zde:  http://www.tretiruka.cz/

Vedení briket pro BrikStar - standard

Pro dopravu briket z lisu BrikStar k místu balení jsou standardně dodávány dva oblouky ze silnostěnné plastové trubky. V případě potřeby je možné toto potrubí prodloužit. Doporučujeme prodloužení realizovat pouze rovným potrubím bez ostrých oblouků. Převýšení se dosahuje prověšením plastového potrubí. Takto jsme realizovali prodloužení až do délky 15 m.

Vedení briket pro BrikStar MAGNUM - standard

Pro dopravu briket z lisu k místu balení je standardně dodáváno vedení briket, vyrobené z ocelového profilu v délce cca 2 m.

V případě potřeby je možné toto vedení prodloužit.

Čidlo minimální hladiny materiálu v násypce pro BrikStarEk, BrikStar CS

Čidlem minimální hladiny je standardně vybavena násypka lisů BrikStar. a BrikStar MAGNUM. U lisů BrikStarEk, BrikStar CS se může zakoupit dodatečně.

Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu a jeho další spuštění při následném plnění násypky po naplnění násypky materiálem. Čidlo minimální hladiny se nejvíce využívá v případech, kdy je lis napojen na systém centrálního odsávání.

Čidlo maximální hladiny materiálu

Čidlo maximální hladiny má význam pro odstavení přívodu materiálu od násypky lisu, aby nedošlo k jejímu přeplnění nebo pro signalizaci tohoto stavu. Čidlo maximální hladiny není nijak spojeno s funkcí briketovacího lisu a nemá pro něj žádný význam.

Chladič oleje pro třísměnný provoz pro BrikStar 30, 50, 70

Životnost pryžových těsnění hydraulických součástí je závislá na teplotě oleje. Teplota oleje by neměla překračovat dlouhodobě 70°C. Briketovací lisy BrikStar 30, 50 a 70 mohou pracovat bezpečně bez olejového chladiče po dobu 8 hodin. V případě požadavku na delší provoz je nutné vybavit tyto lisy chladičem oleje. Ostatní lisy jsou chladičem oleje vybaveny standardně.

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Kryty pro venkovní instalaci

Pokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých míst briketovacího lisu, může je významně poškodit – roztrhnout raznici. Zatékání vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně elektrického rozvaděče. Nezbytným doplňkem venkovních krytů je vybavení lisu i olejem do nižších teplot.

Tlumič vibrací pro lisování obtížně lisovatelných materiálů

Brikety z některých materiálů s velmi nízkým obsahem pryskyřic při protlačování raznicí jsou poškozeny vibracemi a prudkým uvolněním tlaku po vysunutí brikety z raznice.

Tlumič vibrací je přídavné zařízení, které udrží briketu delší dobu pod tlakem, vibrace briketu nepoškodí a její kvalita je vyšší. Toto vybavení je doporučené pro lisování briket ze slámy na typech BrikStar a BrikStar MAGNUM. Každý typ má odlišný tlumič vibrací.

Dlouhé brikety

Dlouhé krbové brikety o délce 20 až 40 cm  bez vnitřního otvoru umožňují efektivnější balení a prodej maloodběratelům. Takto dlouhé brikety je na hydraulickém briketovacím lisu možné vyrábět z některých materiálů pomocí kolíkování profilovaným razníkem. Pro odebírání dlouhých briket a následné balení je nutná ruční obsluha. Kolíčkované brikety z hydraulických lisů jsou křehké, při pádu se rychleji rozpadají než brikety z mechanických lisů.

Sklopná ramena u násypek s objemem 3 m3

Násypky s objemem 3 m3 jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy.

 

Obdélníková násypka s dvoušnekovým podavačem

Robustní dvoušnekový podavač v prostorném podávacím žlabu dávkuje materiál do lisovací komory a umožňuje optimální vyprazdňování a vysokou průchodnost i tehdy, kdy je lisován velmi lehký materiál. Nové obdélníkové provedení násypky briketovacího lisu může být řešením pro instalaci ve stísněných prostorách nebo může pomoci při odprášení velmi prašného provozu.

Variabilní provedení, bezpečný provoz

BrikStar CSD lze vyrobit v pravém i levém provedení s dalšími možnými podtypy. Násypka lisu je vybavená kontrolním průzorem v demontovatelné čelní stěně.

Kompaktní zařízení – lis s odsáváním

Lis je dodáván na jednom podstavci s minimálními náklady na montáž. Spojení briketovacího lisu a odsávání Vacumobil firmy HÖCKER POLYTECHNIK splňuje nejpřísnější bezpečnostní a hygienické normy EU. Z důvodu konstrukční výšky tento briketovací stroj nesmí být provozován nahoře otevřenou násypkou v souladu s normou DIN EN ISO 13857 (není dovoleno ruční plnění). Je vhodný pouze pro spojení se zařízením HÖCKER POLYTECHNIK Vacumobil nebo podobným zařízením.

CSD – kompaktní, chytrý a dvojitý

Lisy se vyznačují kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz mohou být doplněny chladičem oleje. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Násypku je možné osadit čidlem minimální hladiny, které po zastavení lisu při vybrání materiálu zajistí opětovné spuštění lisu po zakrytí čidla novým materiálem.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menšími než 15 mm a sypnou hmotností minimálně 70 kg/m3

  • piliny
  • hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
  • drcený papír
  • papírový prach

Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

  • textový display, který umožňuje snadné individuální nastavení lisu
  • vedení briket - 2 kusy plastových kolen
  • kruhový průzor, demontovatelná čelní stěna násypky

 


ODESLAT DOTAZ NA CENU
Vaše příjmení a jméno: 
Obec: 
Váš telefon: 
Váš email: 
Kontrolní kód: 
Opište prosím kontrolní kód: 

Potřebné informace Vám budou zaslány na email.


GrayN
trans KDE NÁS NAJDETE?

Vladimír Čapek
Verdek 88 544 01
Dvůr Králové n/L

Tel.: 604 201 829

trans
email:
info@capek-drevokovo.cz

NEJSEM PLÁTCE DPH

MAPA GrayD