HLEDEJ
 


úvod
243 položek

 
Mapa stránek

Briketovací lis BrikStar MAGNUM 300 výrobce: Briklis
foto
Briketovací lis BrikStar MAGNUM 300

Briketovací lis BrikStar MAGNUM je vyroben na základě 20letých zkušeností společnosti BRIKLIS a přání zákazníků vyrábět hranaté brikety na českém lisu. Je určen pro střední a větší provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem.

Vyznačuje se kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz je doplněn chladičem oleje ve standardní výbavě. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Čidlo minimální hladiny řídí automatické spouštění a vypínání stroje a zabraňuje tak zbytečnému provozu lisu.

Konstrukce lisu je navržena tak, aby kvádrové brikety velkých rozměrů dosáhly měrné hmotnosti více než 1000 kg/m3 a splňovaly normy DIN 51731. Lisovací válec vytváří v raznici tlak na materiál až 1200 bar. Raznice dlouhá 700 mm je chlazená, a tím jsou dlouhodobě zachovány optimální lisovací podmínky a kvalita briket, které jsou lisovány bez přídavku pojiva. Některé materiály vyžadují vybavit lis tlumičem vibrací s délkou 1,5 m, který prodlouží působení lisovací síly. Násypka lisu s nosností 1 200 kg má masivní konstrukci z uzavřených profilů. Nohy násypky jsou připraveny pro umístění filtrační jednotky s velkým výkonem.


foto1  foto2 
Rozměr briket
135 x 65 x 80
mm
Výkon ±10%
250 - 500
kg/hod
Příkon
26,5
kW
Hmotnost lisu
3060
kg
Povolená vlhkost vstupního materiálu
8 - 15
hm%
Měrná hmotnost brikety
900 - 1100
kg/m3
Maximální provozní tlak
24
MPa
Maximální provozní teplota oleje
60
°C
Pracovní prostředí stroje
+5 až +35
°C
Napájecí napětí
400
V
Ovládací napětí
24
V
Krytí elektrických prvků
IP54
 
Hlučnost zařízení
77
dB
Doba provozu lisu
3 směny
 
Délka
2290
mm
Šířka
2610
mm
Výška
1400
mm
Šířka násypky 2m3
1610
mm

Tichý chod lisů

V dnešní době je pro některé zákazníky důležité příjemné hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Je dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku zvyšuje únavu zaměstnanců a tak může být i nepřímou příčinou nekvalitní výroby i pracovních úrazů.

V dílnách, které mají více dřevoobráběcích strojů, bývají přípustné limity hluku 85 dB překročeny. Proto nyní jako nové volitelné příslušenství nabízíme lisy s tichým chodem. Rozdíl v hlučnosti lisu je výrazný. U typu BrikStar se hlučnost pohybuje okolo 80 dB. Lis s tichým chodem má hlučnost pouze 72 dB.

Název předpisu:   Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Číslo předpisu:   272/2011 Sb.
Částka:   č. 97/2011 Sb.
Účinnost:   1. listopad 2011
Více zde:  http://www.tretiruka.cz/

Vedení briket pro BrikStar - standard

Pro dopravu briket z lisu BrikStar k místu balení jsou standardně dodávány dva oblouky ze silnostěnné plastové trubky. V případě potřeby je možné toto potrubí prodloužit. Doporučujeme prodloužení realizovat pouze rovným potrubím bez ostrých oblouků. Převýšení se dosahuje prověšením plastového potrubí. Takto jsme realizovali prodloužení až do délky 15 m.

Vedení briket pro BrikStar MAGNUM - standard

Pro dopravu briket z lisu k místu balení je standardně dodáváno vedení briket, vyrobené z ocelového profilu v délce cca 2 m.

V případě potřeby je možné toto vedení prodloužit.

Čidlo minimální hladiny materiálu v násypce pro BrikStarEk, BrikStar CS

Čidlem minimální hladiny je standardně vybavena násypka lisů BrikStar. a BrikStar MAGNUM. U lisů BrikStarEk, BrikStar CS se může zakoupit dodatečně.

Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu a jeho další spuštění při následném plnění násypky po naplnění násypky materiálem. Čidlo minimální hladiny se nejvíce využívá v případech, kdy je lis napojen na systém centrálního odsávání.

Čidlo maximální hladiny materiálu

Čidlo maximální hladiny má význam pro odstavení přívodu materiálu od násypky lisu, aby nedošlo k jejímu přeplnění nebo pro signalizaci tohoto stavu. Čidlo maximální hladiny není nijak spojeno s funkcí briketovacího lisu a nemá pro něj žádný význam.

Chladič oleje pro třísměnný provoz pro BrikStar 30, 50, 70

Životnost pryžových těsnění hydraulických součástí je závislá na teplotě oleje. Teplota oleje by neměla překračovat dlouhodobě 70°C. Briketovací lisy BrikStar 30, 50 a 70 mohou pracovat bezpečně bez olejového chladiče po dobu 8 hodin. V případě požadavku na delší provoz je nutné vybavit tyto lisy chladičem oleje. Ostatní lisy jsou chladičem oleje vybaveny standardně.

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Kryty pro venkovní instalaci

Pokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých míst briketovacího lisu, může je významně poškodit – roztrhnout raznici. Zatékání vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně elektrického rozvaděče. Nezbytným doplňkem venkovních krytů je vybavení lisu i olejem do nižších teplot.

Tlumič vibrací pro lisování obtížně lisovatelných materiálů

Brikety z některých materiálů s velmi nízkým obsahem pryskyřic při protlačování raznicí jsou poškozeny vibracemi a prudkým uvolněním tlaku po vysunutí brikety z raznice.

Tlumič vibrací je přídavné zařízení, které udrží briketu delší dobu pod tlakem, vibrace briketu nepoškodí a její kvalita je vyšší. Toto vybavení je doporučené pro lisování briket ze slámy na typech BrikStar a BrikStar MAGNUM. Každý typ má odlišný tlumič vibrací.

Dlouhé brikety

Dlouhé krbové brikety o délce 20 až 40 cm  bez vnitřního otvoru umožňují efektivnější balení a prodej maloodběratelům. Takto dlouhé brikety je na hydraulickém briketovacím lisu možné vyrábět z některých materiálů pomocí kolíkování profilovaným razníkem. Pro odebírání dlouhých briket a následné balení je nutná ruční obsluha. Kolíčkované brikety z hydraulických lisů jsou křehké, při pádu se rychleji rozpadají než brikety z mechanických lisů.

Sklopná ramena u násypek s objemem 3 m3

Násypky s objemem 3 m3 jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 10 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

 • piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
 • řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí
 • odpad z čističek osiv, makovina
 • drcený papír, papírový prach
 • textilní prach a krátká vlákna
 • velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání
 • polyuretan, některé druhy kompozitních plastů


Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.


Vlastnosti briket

Brikety mají tvar kvádru o rozměrech 135 x 65 x 80 - 100 mm s výhřevností 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Kvádrový tvar briket je optimální pro balení. Brikety se obvykle balí do PE sáčků nebo papírových tašek po 10 kg. Malá balení se snadno skládají na paletu a dobře fixují strečovou folií.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standartní vybavení
 

 • vedení briket
 • čidlo minimální hladiny
 • revizní dveře
 • chladič oleje
 • chlazená raznice

ODESLAT DOTAZ NA CENU
Vaše příjmení a jméno: 
Obec: 
Váš telefon: 
Váš email: 
Kontrolní kód: 
Opište prosím kontrolní kód: 

Potřebné informace Vám budou zaslány na email.


GrayN
trans KDE NÁS NAJDETE?

Vladimír Čapek
Verdek 88 544 01
Dvůr Králové n/L

Tel.: 604 201 829

trans
email:
info@capek-drevokovo.cz

NEJSEM PLÁTCE DPH

MAPA GrayD